Resevillkor

1. Bokning

Bokning är obligatorisk och garanterar plats på bussen och är avgiftsfri. Det åligger resenär att kontrollera att uppgifterna på biljetten överensstämmer med den sträcka, tid och datum som beställts.

2. Betalning

Priserna gäller enligt prislista vid betalning med kort och vid online bokning. Vid online bokning gäller endast kontokortsbetalning.  Vid postförskottsbetalning tillkommer 90 kr per bokning.  Vid kontant betalning på buss tillkommer extra avgift

 

3. Avresa

Kom i god tid, minst 10 min före bussavgång! Vid avresa från större bussterminaler åligger det resenären själv att ta reda på från vilken hållplats bussen avgår. Angivna start- ankomsttider är ungerfärliga och garanteras ej. Avbrott i resan är ej tillåten.

4. Bagage

1 resväska, samt handbagage får kostnadsfritt medföras. Extra reseväskor tas endast med efter överenskommelse före avresa och enligt speciell taxa. Vid extra bagage, ring tel 0922-129 55. Märk bagaget! Företaget ansvarar ej för skadat eller förlorat bagage. Vid  skadat eller förlorat bagage, hänvisas till resenärens egen hem- eller reseförsäkring. Företaget ansvarar dock i de fall, vi har agerat med grov vårdslöshet eller uppsåt samt i de fall skada på bagage har uppkommit i samband med olycka vid användning av bussen. Om kvarglömt bagage, ring 0922-129 55 eller maila info@tapanis.se. Kvarglömt bagage lagras i 3 månader.

5. Avbokning

För att få pengar tillbaka från din bokning måste du ha valt till ett avbokningsskydd. Med detta skydd återbetalas hela det ordinarie biljettpriset men inte avbokningstillägget. Observera att för att avbokningsskyddet ska gälla måste avbokningen ske senast dagen före avgång.

6. Gods

Gods medtages i mån av utrymme enligt särskild taxa. Förhandsbokning krävs. Godset betalas av avsändaren direkt till chaufför, godset måste hämtas vid bussen av mottagaren. Om antal kolli/vikt ej överensstämmer med bokning sker extra debitering. Cyklar medtages ej på bussen.

7. Priser

Barnpris upp till 11 år rabatt, max 2 barn per vuxen. Barn som åker ensam betalar fullt pris.

8. Sällskapsdjur

Sällskapsdjur kan ej medföras i buss.

9. Förseningar

Trafikbolaget ansvarar ej för förlorade arbetsinkomster o dyl. i samband med förseningar orsakade av omständigheter som trafikbolaget ej råder över.

10. Avvisande av resenär

Trafikbolaget förbehåller sig rätten att av tvingande omständigheter vägra befordran av såväl passagerare som bagage.

11. Restidsgaranti

Gäller vid försening när Tapanis Buss är försenad med mer än 120 minuter till kundens ankomstort, beroende på fel på buss eller annat fel som bussoperatören direkt kan påverka. Gäller inte vid försening som hänför sig till trafikstörningar beroende på dåligt väglag, dåligt väder, olyckshändelse eller annan yttre omständighet eller vid försening som beror på annan händelse som bussoperatören inte kan påverka.  Tapanis Buss sätter säkerheten främst och det kan därför ibland uppstå försening beroende på dåligt väglag eller extrema väderförhållanden.  Vid försening med mer än 120 minuter ersätts resenär med en (1) fri enkelresa motsvarande den sträcka som han/hon reste vid förseningstillfället. Ersättning utgår i form av fribiljett för en enkel resa, kontant ersättning utbetalas ej. Ersättning utgår ej för förlorad arbetsförtjänst.  Ersättning för restidsgaranti gäller i 6 månader.  Reklamationer: Skall skriftligen framföras till Tapanis Buss AB, Tippvägen 1, 953 33 Haparanda, senast 2 veckor efter avslutad resa.